Membrane Action of Composite Structures in Case of Fire

Dissemination

The following documents are available for download:

Naslov Opis Downloads
Splošne informacij Splošne informacije o vsebini in poteku seminarja PDF (0,3 MB)
Opazovanje dejanskih požarov Pregled dejanskih požarov in predstavitev rezultatov PDF (7,7 MB)
Novi požarni testi Predstavitev novih požarnih testov in rezultatov PDF (9,5 MB)
Enostavna metoda projektiranja Predstavitev enostavne metode projektiranja PDF (0,6 MB)
MACS+ Numerične simulacije Predstavitev numeričnih simulacij stropnih konstrukcij v požaru PDF (4,3 MB)
Računski primeri
Priročnik
Teoretične osnove in Priročnik PDF (36,4 MB)
Računalniški program Računalniški program MACS+ EXE (4,1 MB)

Home | Contact