Oddziaływania membranowe w konstrukcjach zespolonych w warunkach pożaru

Rozpowszechnianie wiedzy

The following documents are available for download:

Tytuł Opis Pobierz
Informacje ogólne
Obserwacje z badań ogniowych w pełnej skali
Weryfikacja metody w nowych badaniach ogniowych PDF (3.9 MB)
Uproszczona metoda projektowania PDF (1.8 MB)
Numeryczne sprawdzenie uproszczonej metody projektowania PDF (2.5 MB)
Przykład praktyczny
Przewodnik projektowania PDF (10.4 MB)
Podstawy inżynierskie
Oprogramowanie MACS+ EXE (4.1 MB)

Home | Contact