Brandgedrag van staal-beton vloersystemen

Disseminatie

De volgende documenten kunnen gedownload worden:

Titel Beschrijving Downloads
Algemene introductie PDF (0,3 MB)
Overzicht van werkelijke branden Presentatie van geanalyseerde brandproeven, die in Cardington plaatsgevonden hebben. PDF (4,4 MB)
Nieuwe experimentele bewijzen Presentatie van nieuwe brandproeven PDF (11,5 MB)
Eenvoudige Ontwerpmethode Mechanisch gedrag van staal-beton vloersystemen bij brand. PDF (5,5 MB)
MACS+ Numerieke Simulatie Numerieke parameterstudie met de Eenvoudige Ontwerpmethode. PDF (3,3 MB)
Rekenvoorbeelden PDF (4,7 MB)
Ontwerp Handleiding Deze publicatie biedt ondersteuning bij de toepassing van de Eenvoudige Ontwerpmethode. PDF (13,0 MB)
Achtergronddocument In dit document worden de theoretische achtergronden beschreven. PDF (96,2 MB)
Software Vrij verkrijgbare Software. EXE (4,1 MB)

Home | Contact