Δράση μεμβράνης σε σύμμικτες κατασκευές σε περίπτωση πυρκαγιάς

Διάδοση

Τα ακόλουθα έγγραφα είναι διαθέσιμα για ελεύθερο κατέβασμα

Title Περιγραφή Downloads
General introduction
Παρατηρήσεις πειραμάτων πραγματικής πυρκαγιάς Παρουσίαση των πειραμάτων πυρκαγιάς που εξελίχθηκαν στο Cardington PDF (6,7 MB)
Νέα πειράματα πυρκαγιάς Περιγραφή των σεναρίων πυρκαγιάς PDF (10,7 MB)
Απλοποιημένη μέθοδος σχεδιασμού Συμπεριφορά σύμμικτων πλακών σε περίπτωση πυρκαγιάς PDF (4,8 MB)
Αριθμητική προσομοίωση Παραμετρική μελέτη της απλοποιημένης μεθόδου σχεδιασμού PDF (5,7 MB)
Παραδείγματα Παραδείγματα εφαρμογής του λογισμικού PDF (5,1 MB)
Worked example
Οδηγός σχεδιασμού Τεύχος που περιγράφει την εφαρμογή της απλοποιημένης μεθόδου σχεδιασμού PDF (22,5 MB)
Θεωρητικό υπόβαθρο Τεύχος που περιγράφει τη θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου PDF (22,5 MB)
Λογισμικό Το λογισμικό διατίθεται δωρεάν EXE (4,1 MB)

Home | Contact