Oddziaływania membranowe w konstrukcjach zespolonych w warunkach pożaru

Rozpowszechnianie wiedzy

The following documents are available for download:

Tytuł Opis Pobierz
Informacje ogólne PDF (0.4 MB)
Obserwacje z badań ogniowych w pełnej skali PDF (2.4 MB)
Weryfikacja metody w nowych badaniach ogniowych PDF (3.9 MB)
Uproszczona metoda projektowania PDF (1.8 MB)
Numeryczne sprawdzenie uproszczonej metody projektowania PDF (2.5 MB)
Przykład praktyczny PDF (0.8 MB)
Przewodnik projektowania PDF (10.4 MB)
Podstawy inżynierskie PDF (27.8 MB)
Oprogramowanie MACS+ EXE (4.1 MB)

Home | Contact